Ender

Ender er en art av vannfugler som er nært beslektet med gjess og svaner. De er kjent for sin karakteristiske kropp; med kort, rund hals og brede, flate nebb. Ender finnes over hele verden, men de er spesielt vanlige i tempererte og tropiske regioner.


Ender kan variere i størrelse, fra de små og fargerike endene som ofte holdes som kjæledyr, til større ender som ofte jaktes på for mat. Hannender er vanligvis mer fargerike og prangende enn hunnender.  Ofte trenger de dristige og utsmykkede fjærdrakter  for å tiltrekke seg hunner og markere sitt territorium.


Som vannfugler trives ender best i vannmiljøer, og de spiser vanligvis smådyr som lever der, som for eksempel fisk, insekter, skjell og krepsdyr. Mange ender har også tilpasset seg til å spise plantedeler, og noen ender har til og med blitt ansett som skadedyr på grunn av deres tendens til å spise avlingene til bøndene.


Ender har en spesiell plass i popkultur, og har blitt avbildet i alt fra barnebøker til animasjonsfilmer. Har du for eksempel sett Donald Duck?


Mange mennesker finner også stor glede av å mate ender i parker og på innsjøer, og det er vanlig å se ender som en del av park- og hagedesign på grunn av deres vakre utseende og beroligende tilstedeværelse.


Alt i alt er ender en fascinerende og allsidig art av vannfugler som har tiltrukket seg oppmerksomhet og beundring fra mennesker i århundrer. Enten de brukes som matkilder, kjæledyr eller er en del av naturen; ender vil alltid ha en spesiell plass i våre hjerter og sinn.

Ring oss, bruk kontaktskjemaet eller skriv til oss på Facebook messenger hvis du har ønsker ut over tilbudet vårt. Kansje kan vi imøtekomme deg?

unsplash